skip to Main Content

Privacyverklaring

Stichting Ondernemend Loon op Zand
Gebiedscommissie Centrum Kaatsheuvel – Centrummanagement Kaatsheuvel
Centrummanagement

Uw privacy is belangrijk voor ons.

Dit beleid vormt de basis waarop alle persoonlijke en bedrijfsgegevens die we van u verzamelen of die u ons verstrekt, door Centrummanagement Kaatsheuvel / Stichting Ondernemend Loon op Zand worden verwerkt. Lees het volgende aandachtig door om te zien hoe Centrummanagement Kaatsheuvel met deze gegevens omgaat.

Deze verklaring is breed opgezet; niet alle genoemde zaken zijn momenteel van toepassing en is deels gericht op de toekomst.

De term ‘Persoons/bedrijfsgegevens’ verwijst naar informatie over u persoonlijk als zakelijk of in combinatie, (naam, telefoonnummer, e-mail, enz.). Houd er rekening mee dat als gevolg van zowel wijzigingen in de wet als de steeds veranderende aard van technologie ons privacy beleid onderhevig is aan wijzigingen. Deze verklaring is van toepassing op het verzamelen en meer in het algemeen het verwerken van persoons/bedrijfsgegevens voor de voornaamste doeleinden van de het verzenden voor u bestemde informatie.

1. Verzameling en gebruik van persoons/bedrijfsgegevens

1.1 Algemeen
U kunt ons informatie verstrekken door het invullen van bv enquêtes en/of formulieren op onze website(s), of door het gebruiken van onze social media of door contact met ons op te nemen via de telefoon, e-mail, beantwoorden of anderszins. Dit omvat informatie die u verstrekt omdat u bent registreert vanwege deelname aan het Centrummanagement Kaatsheuvel of ons een verzoek stuurt, contact opneemt, deelneemt aan een evenement, promotie of enquête. De persoonlijke informatie die u verstrekt, kan uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer bevatten, die nodig is om u in staat te stellen onze diensten te verstrekken en/of ons antwoord te bieden.

Wij gebruiken uw persoons/bedrijfsgegevens voor geen andere doeleinden dan in deze Privacy Verklaring worden beschreven. Wij zullen uw persoons/bedrijfsgegevens nooit verkopen of gebruiken voor andere doeleinden als zijnde voor Stichting Ondernemend Loon op Zand / Centrummanagement Kaatsheuvel. Uw gegevens bestaan uit:

 • Naam en Naam bedrijf
 • E-mailadres
 • Adres bedrijf
 • Telefoonnummer
 • Mobiel nummer
 • Webadres

1.2 Social Media
De stichting / centrummanagement gebruikt social-mediakanalen uitsluitend ter promotie van en voor kwaliteitsdoeleinden en deelt of verkoopt deze nooit aan derden. Deelt ook geen privacygevoelige persoonlijke gegevens via WhatsApp of andere sociale mediakanalen.

1.3 Informatie over u
Elke keer dat u onze diensten gebruikt, kunnen we automatisch de volgende informatie verwerken:
Informatie opgeslagen op ons apparaat, berichten, foto’s, emailberichten en toegestuurde gegevens en bijbehorend (email)adres of telefoonnummer

2. DELEN van uw informatie

Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. (Met uitzondering van de wettelijke plicht tot openbaarmaking of als gevolg van een rechtelijke uitspraak.)

3. Gegevensintegriteit en beveiliging

We stellen alles in werking om de volledige betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en volledigheid van alle persoonsgegevens in onze database te handhaven en om de privacy en veiligheid van onze database te beschermen.

Onze servers en onze databanken worden beschermd door beveiligingstechnologie die volledig up-to-date is met de huidige technologische standaards.

We nemen de gegevensbescherming binnen onze stichting zeer serieus. Onze gecontracteerde servicebedrijven hebben een geheimhoudingsplicht en voldoen aan de geldende wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming.

Desalniettemin, zijn we niet in staat om te garanties te bieden tegen verlies, misbruik, ongeautoriseerde openbaarmaking, wijziging of vernietiging van gegevens, hoewel we alle redelijke stappen ondernemen om dit te voorkomen.

4. UW RECHTEN: toegang en correcties

Mochten we van uw een schriftelijk verzoek hebben ontvangen, zullen we uw identiteit vragen om er zeker van te zijn dat we uw persoonsgegevens niet aan anderen bekendmaken. Vervolgens zullen wij u een overzicht bieden van alle persoonsgegevens die we over u bewaren. We zullen ook persoonsgegevens die onjuist zijn, corrigeren, wijzigen of verwijderen.

Uw aanvraag wordt binnen 30 dagen afgehandeld.

Als u een overzicht van uw persoonsgegevens wenst te verkrijgen of uw gegevens wilt corrigeren, evenals u vragen hebt over deze privacyverklaring of als u zich zorgen maakt over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u een e-mail naar de centrummanager sturen via centrummanager@in-kaatsheuvel.nl of contact opnemen via telefoonnummer: 06 55555 848.

5. UW RECHTEN: recht op informatie en verwijdering (recht om te worden vergeten)

U kunt op elk moment kosteloos informatie verkrijgen over uw gegevens. U kunt natuurlijk ons verzoeken om persoonsgegevens die wij over u hebben opgeslagen te blokkeren, corrigeren of verwijderen. Bovendien, kunt u de toestemming die u eventueel ons heeft gegeven voor het verzamelen en gebruiken van uw gegevens altijd intrekken.

Neem hiervoor contact op met: centrummanager@in-kaatsheuvel.nl of contact opnemen met de centrummanager: 06 55555 848

Uw aanvraag wordt binnen 30 dagen afgehandeld.

We zullen uw eventuele verdere vragen over onze verwerking van persoonsgegevens altijd graag beantwoorden.

Houd er rekening mee dat de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming en de manier waarop externe partijen omgaan met gegevens, (bijvoorbeeld Google), voortdurend kunnen wijzigen. Het is daarom raadzaam om op de hoogte te blijven van wijzigingen in de wettelijke voorschriften en het beleid van dit soort bedrijven.

Waar wij uw persoonlijke gegevens opslaan

We slaan uw persoonlijke gegevens op in onze daarvoor bestemde beveiligde database.

7. Hoe lang we uw persoonlijke gegevens opslaan

Stichting Ondernemend Loon op Zand / Centrummanagement Kaatsheuvel behoudt gegevens tot na het einde van de geldende termijn van reclamebelasting (zie de verordening bij gemeente Loon op Zand), waarbij na deze periode alle gegevens worden vernietigd. Financiële(boekhoudkundige) gegevens worden overigens opgeslagen volgens de fiscale termijn van zeven (7) jaar en vervolgens vernietigd.

8. Cookies

Wij maken geen gebruik van zogenaamde “cookies” om de werking van onze website uit te breiden en het gebruik ervan voor u gemakkelijker te maken.
“Cookies” zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. U hebt de mogelijkheid om te voorkomen dat cookies op uw computer worden opgeslagen door uw browserinstellingen te wijzigen.

9. Nieuwsbrief en direct marketing

We houden u graag op de hoogte van onze werkzaamheden, nieuws, evenementen en initiatieven. Bedenk dat Stichting Ondernemend Loon op Zand / Centrummanagement Kaatsheuvel een strikt “opt-in” – beleid hanteert voor personen of bedrijven die (nog) geen deelnemer zijn.

Dat betekent dat als u niet een deelnemer of niet deelnemend bedrijf bent, we geen nieuwsbrieven of informatie zullen sturen tenzij u expliciet heeft gevraagd om deze te ontvangen. In het geval dat u onze nieuwsbrief wilt ontvangen, zullen we eerst moeten bevestigen dat u de eigenaar bent van het vermelde e-mailadres en akkoord gaat met de ontvangst van de nieuwsbrief en uw e-mailadres. Deze gegevens worden alleen verzameld met het doel om u de nieuwsbrief of – bericht toe te sturen. Deze gegevens worden niet verkocht aan derden. Waar u dus al een deelnemer of deelnemend bedrijf bent, zullen wij u op de hoogte houden van onze nieuwe initiatieven en berichten en u een eenvoudige manier bieden om u af te melden voor onze nieuwsbrief als u dat wilt.

Dit doet u door middel van een reply aan de verzender. Als u op enig moment uit onze directe lijst wilt worden verwijderd en u geen verdere informatie van ons wilt ontvangen, kunt u dit ook middels een reply doen.

Zodra deze informatie is ontvangen, zullen we u onmiddellijk uit onze direct-marketing databank verwijderen. Wij maken u erop attent dat het in sommige gevallen noodzakelijk is om met onze deelnemers of deelnemende bedrijven te communiceren via e-mail, ongeacht of de deze zich heeft afgemeld voor de nieuwsbrief. Deze communicatie is uitsluitend dienst gerelateerd en beperkt zich tot het verlenen van essentiële informatie over onze werkzaamheden of nieuws inzake Centrummanagement. Deze berichten worden verzonden via: centrummanager@in-kaatsheuvel.nl.

 • Alles wissen
 • Alles wissen
 • Alles wissen
 • Alles wissen
 • Alles wissen
 • Alles wissen